l'Ultim numero

16

ja al carrer


Preu de la revista 3 € als punts de distribució habituals.

Zirkolika
Revista de les Arts Circenses
Apartado de Correos 2008
08080 BARCELONA
Tel. 93 310 67 93 Fax: 93 350 30 00

e-mail: zirkolika@yahoo.es


Webmaster: Txupicirko