Contacte de premsa

Marcel Barrera: 696.72.96.35 – mbarrera@periodistes.org

Núria Cañamares: 677.05.32.68 – comunicacio@zirkolika.com